Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

328 προσλήψεις σε ΔΕΗ - ΔΕΔΔΗΕ

Ο τομέας της ενέργειας αναδεικνύεται, αυτή την περίοδο, σε ισχυρό πυλώνα προσλήψεων.
Σε διαδικασία επιλογής προσωπικού βρίσκονται ο ΔΕΔΔΗΕ (7Κ/2018) και διάφοροι σταθμοί της ΔΕΗ.
Συνολικά, θα προσληφθούν 328 μόνιμοι και εποχικοί.
Μέσω των νέων διαδικασιών, θα επιλεγούν:
  • Πολιτικοί Μηχανικοί
  • Διοικητικοί
  • Μηχανολόγοι - Ηλεκτρολόγοι
  • Τεχνίτες Δομικών Έργων
  • Οδηγοί
  • Μηχανοδηγοί – χειριστές
  • Μηχανικοί
  • Μάγειρες
  • Φύλακες
  • Εργάτες/τριες