Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

Φανή Παπαθωμά

Την ολοκλήρωση μιας επένδυσης ύψους 24εκατομμυρίων ευρώ στο Σχηματάρι Mega-Plant ανακοίνωσε η Coca Cola σήμερα.
Ενα εργοστάσιο το οποίο επιτρέπει να παράγουμε στην Ελλάδα και να εξάγουμε από την Ελλάδα σε 11χώρες.
Μια εξεραιτική ξενάγηση στις σύγρονες εγκαταστάσεις του ομίλου.
Στην περιφέρεια Στερεάς Ελλαδας δίνουμε καθημερινά τον δικό μας αγώνα μέσα από το δικό μας πεδίο αρμοδιοτήτων, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις μας να γίνουν πιο ανταγωνιστικές μέσα από την τεχνολογία και τη συνεχή εξέλιξη, για να υπάρχει αύξηση παραγωγικότητας,ποιοτική αναβάθμιση των προιόντων και άνοιγμα στην παγκόσμια αγορά .