Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΒΙΓΓΟΣ

Καλημέρα σε όλους τους φίλους!
Η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού οφείλει να κάνει κάθε απαραίτητη ενέργεια για να αποκατασταθεί η φήμη των αγροτικών μας προϊόντων. Η Βοιωτία είναι ένας τόπος που έχει εύφορα εδάφη και παράγει πλήθος ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. Είναι απαράδεκτο οι παραγωγοί μας να δυσκολεύονται να τα προωθήσουν στην αγορά χωρις να ευθύνονται οι ιδιοι!!! Η εγκατάλειψη από τους αρμόδιους είναι ολοφάνερη. Πρέπει να γίνουν στοχευμένες ενέργειες και προσπάθειες ώστε το πρόβλημα αυτό να λυθεί οριστικά και να μπορούν οι αγρότες της περιοχής να δηλώνουν χωρίς κανένα φόβο και ενδοιασμό την ταυτότητα των προϊόντων τους, καθιστώντας βιώσιμες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις τους.