Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

Πέθανε ο Τζίμης Πανούσης!

 Υπέστη καρδιακό επεισόδιο - Ο Τζίμης Πανούσης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών - Είχε υποστεί ξανά καρδιακό επεισόδιο στις 2 Δεκεμβρίου 2017 Περισσότερα σε λίγο. To newsit.gr παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και θα σας ενημερώνει συνεχώς με κάθε νεώτερη πληροφορία.

Το newsit.gr παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και σας ενημερώνει άμεσα για όποια νεώτερη πληροφορία με διαρκή ροή ειδήσεων. Σε νεώτερες αναρτήσεις περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από το ρεπορτάζ.
Η ενημέρωση από το newsit.gr σε όλα τα σημαντικά θέματα της επικαιρότητας γίνεται με ταχύτητα, πληρότητα και εγκυρότητα, με στόχο την αξιόπιστη μετάδοση πληροφοριών στους χρήστες του διαδικτύου που παρακολουθούν τις ειδήσεις για τις ελληνικές και διεθνεις εξελίξεις.

Όλα τα ΕΣΠΑ που θα «τρέξουν» το 2018 - Έξι προγράμματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Έξι προγράμματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό περί τα 290 εκατ. ευρώ, έχει στα «σκαριά» το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Αυτά θα αρχίσουν να βγαίνουν σταδιακά, μέσα στο 2018, με σκοπό να μην υπερφορτωθεί και μπλοκάρει το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), το οποίο δέχεται τις υποβολές αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.
Στα σκαριά…
Ήδη έχει προκηρυχθεί η δράση «Επιχειρούμε Έξω», που αναμένεται να ανοίξει στις 18 Ιανουαρίου, ενώ στις επικείμενες δράσεις, οι οποίες είναι υπό σχεδιασμό, σε διάφορα στάδια ωριμότητας, συμπεριλαμβάνονται οι εξής: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», «Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση)», «Ανάπτυξη clusters και meta clusters για τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας της χώρας» και «Ενίσχυση εμπορικών περιοχών μικρών και μεσαίων πόλεων -Δράση ενίσχυσης της δημιουργίας open malls». Παράλληλα, ανασχεδιάζεται η δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».
Εκτός από τις παραπάνω, το 2018 αναμένεται η πλήρης υλοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ, οι οποίες έχουν ήδη προκηρυχθεί και κλείσει για υποβολή αιτήσεων. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι δύο κύκλοι της δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», καθώς επίσης τα προγράμματα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών» και «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Επιπλέον, δρομολογείται η υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας και έξυπνης εξειδίκευσης από τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα.
Ακτινογραφία
Αναλυτικότερα, ο «Ε.Τ.» παρουσιάζει τα 6 προγράμματα επιχειρηματικότητας που θα «ανοίξουν» μέσα στο 2018:
1 «Επιχειρούμε Έξω»: Η δράση, με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, θα παρέχει επιδότηση έως και 50.000 ευρώ σε ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, για την περαιτέρω τόνωση της εξωστρέφειάς τους, μέσα από τη συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ευρωπαϊκή Ενωση και σε τρίτες χώρες. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ξεκινάει στις 18 Ιανουαρίου του 2018.
Στο πλαίσιο αυτής, κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να καταθέσει πρόταση χρηματοδότησης με προϋπολογισμό έως 100.000 ευρώ. Εφόσον το ποσοστό της επιδότησης διαμορφώνεται στο 50% του συνολικού κόστους, το ανώτατο ποσό ενίσχυσης που θα λάβει κάθε δικαιούχος δεν θα μπορεί να υπερβεί τις 50.000 ευρώ.
Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ανάλογα με τη ζήτηση που θα προκύψει θα αυξηθεί ενδεχομένως ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης.
2 Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Το πρόγραμμα, ύψους 40 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων στη χώρα μας. Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου, έμφαση θα δοθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
3 Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση): Με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση, π.χ. παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία) γύρω από τις τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων:
* Εξοικονόμησης ενέργειας.
* Ενσωμάτωσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία.
* Ενίσχυσης της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων και
* ενίσχυσης της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων αναμένεται να καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ θα προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Σημειώνεται πως η διάρκεια των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να είναι 18-24 μήνες.
4 Ανάπτυξη clusters και meta clusters για τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας της χώρας: Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης δράσης διαμορφώνεται στα 22,5 εκατ. ευρώ. Στόχος της είναι η ενίσχυση της δημιουργίας και της ανάπτυξης συστάδων ή συμπράξεων επιχειρήσεων ερευνητικών και εκπαιδευτικών οργανισμών.
5 Ενίσχυση εμπορικών περιοχών μικρών και μεσαίων πόλεων – Δράση ενίσχυσης της δημιουργίας open malls: Σκοπός του προγράμματος, ύψους 25 εκατ. ευρώ, είναι η συνεργασία εμπορικών συλλόγων με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α’ βαθμού) για την αναβάθμιση δημόσιων χώρων, προμήθεια εφαρμογών έξυπνης πόλης, εγκαταστάσεων σημείων προώθησης, πληροφόρησης και προβολής προϊόντων και επιχειρήσεων με σκοπό την αύξηση της εμπορικής κίνησης και τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις εμπορικές τους περιοχές.
6. Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές: Στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης επεξεργάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τον πρώτο κύκλο του προγράμματος. Οπως ανέφεραν στον «Ε.Τ.», επί της ουσίας η δράση θα ανασχεδιαστεί και θα αφορά κυρίως στην προμήθεια εξοπλισμού πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ο προϋπολογισμός της αναμένεται να αγγίξει τα 100 εκατ. ευρώ.

Σφοδρή χιονόπτωση στα ορεινά των Τρικάλων - ΦΩΤΟ

Μέχρι τα 80 εκατοστά έφτασε το χιόνι στα ορεινά των Τρικάλων, όπου χιονίζει από χθες το βράδυ.
Αυτή τη στιγμή χιονίζει σε: Ελάτη, Περτούλι, χιονοδρομικό κέντρο, Νεραϊδοχώρι μέχρι γέφυρα Αλεξίου, Χρυσομηλιά, Στουρναρέικα μέχρι Μεσοχώρα, Τρία Ποτάμια, Καστανιά, Παναγία, Μαλακάσι, Μαυρέλι κ.α. πολλές ορεινές περιοχές.
Συνολικά 25 εκχιονιστικά μηχανήματα δουλεύουν για να κρατήσουν το ορεινό οδικό δίκτυο ανοιχτό και συγχρόνως ρίχνουν αλάτι.
Σημειώνεται πως χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες σχεδόν σε όλες τις περιοχές που χιονίζει.
Στα πεδινά βρέχει καταρρακτωδώς και αρχίζουν να δημιουργούνται τα πρώτα προβλήματα. Στην επαρχιακή οδό Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων, Μαγούλας Καρδίτσας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από την Αστυνομία, καθώς η στάθμη του ποταμού έχει ανέβει πολύ.

Τι είπε ο δήμαρχος Θηβαίων για τον καταυλισμό των ΡΟΜΑ στο Πυρί

Πολιτική βούληση υπάρχει διαβεβαίωσε ο Δήμαρχος Θηβαίων Σπύρος Νικολάου για να επιλυθεί στην παρούσα θητεία το μείζον ζήτημα του καταυλισμού των ΡΟΜΑ στο Πυρί. Η γάγγραινα για τη Θήβα όπως χαρακτήρισε το θέμα, βρίσκεται στο στάδιο της επίλυσης μέσω της διαβούλευσης για την επιδότηση ενοικίου σε οικογένειες ΡΟΜΑ που επιθυμούν να μεταφερθούν σε διαμερίσματα στην πόλη και σε δεύτερο χρόνο με ην κατεδάφιση των παράνομων κτισμάτων σε καταπατημένα οικόπεδα στην περιοχή.

Γνωστός Πατρινός ξεσκεπάζει τον τρόπο με τον οποίο μας... κλέβει η ΔΕΗ - Δείτε γιατί πρέπει να προσέχετε τους λογαριασμούς σας - Μια υπόθεση που αφορά χιλιάδες καταναλωτές

Ένας Πατρινός αποδεικνύει ότι το να ψάχνεις και να μην δέχεσαι αδιαμαρτύρητα και δίχως έλεγχο τους λογαριασμούς που έρχονται μέσα σε ωραίους φακέλους με την υπογραφή της...
ΔΕΗ και άλλων αναλόγων επιχειρήσεων που διεκδικούν το αλάθητο, μπορεί να σε οδηγήσει σε συμπεράσματα που ανοίγουν το δρόμο για μεγάλη κουβέντα σχετικά με το πώς και με ποιούς όρους γίνεται η καταμέτρηση και η κοστολόγηση του ρεύματος στα βληθέντα από την κρίση ελληνικά νοικοκυριά εν έτει 2017, αλλά και την κλοπή που γίνεται στους ανυποψίαστους καταναλωτές.

Το tempo24 παρουσιάζει την περιπέτεια του γνωστού Πατρινού Γιώργου Λιόλη, μέσω της οποίας καταδεινκύεται η αυθαιρεσία στην κοστολόγηση αλλά και η αδυναμία της ΔΕΗ να δώσει λύση ακόμη και όταν αναγνωρίζει το λάθος μετά από μαραθώνιο διαμαρτυριών. Και το καλύτερο; Η δυνατότητά της να διορθώσει έναν λογαριασμό πέφτοντας σε .. νέο λάθος!

- Της Γιώτας Κοντογεωργοπούλου- 

Η υπόθεση Λιόλη, ο οποίος επί μήνες παραπεμπόταν από υπάλληλο σε υπάλληλο και διευθυντή σε διευθυντή χωρίς να βρίσκει άκρη, ανοίγει πολλούς... λογαριασμούς για χιλιάδες νοικοκυριά στη χώρα, τα οποία έχουν αντιμετωπίσει ανάλογο παραλογισμό.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα απο την αρχή.

Ο Γιώργος Λιόλης, συνταξιούχος του ΟΤΕ, κάτοικος Πατρών επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, διατηρεί εξοχική κατοικία στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου επί της οδού Ζησιμοπούλου στην οποία διαμένει ο γιος του, γνωστός γιατρός ογκολόγος στο νοσοκομείο του Ρίου και περιστασιακά και ο ίδιος, πράγμα που σημαίνει ότι η κατανάλωση του ρεύματος είναι στα πλαίσια ενός νοικοκυριού, το οποίο συν τοις άλλοις, χρησιμοποιεί και νυχτερινό τιμολόγιο.

Η έκπληξη ήρθε όταν προ μηνών ο κ. Λιόλης παρέλαβε το λογαριασμό του σπιτιού στο Ρίο ο οποίος ανερχόταν στο ύψος των 1005 ευρώ! για περίοδο κατανάλωσης μεταξύ 3-11-2016 έως 23-2-2017, δηλαδή για μια τετραμηνία, κατά την οποία μάλιστα ο γιος του έλειπε στο εξωτερικό.

Στις ενδείξεις του μετρητή παρατήρησε ότι ο αριθμός προηγούμενης μέτρησης προ της εκδόσεως του λογαριασμού αναφερόταν σε κατανάλωση 15.900 κιλοβατώρων ενώ η τελευταία μέτρηση σε κατανάλωση 20.005 κιλωβατώρων, δηλαδή διαφορά 4015 στην κανονική χρέωση ρεύματος. Σε ό,τι δε αφορά τη χρέωση νύχτας, η προηγούμενη μέτρηση είχε 6.500 κιλοβατόρες και η τελευταία 7.327 δηλαδή διαφορά 827. Xρεώθηκε δε την πάγια χρέωση με τιμή 0,10252 ευρώ ανά κιλοβατώρα και με 0,06609 ανά κιλοβατώρα για τη νύχτα.

«Επειδή ήταν αδύνατον να έχει τόσο μεγάλη κατανάλωση η εξοχική κατοικία και ιδιαίτερα το χειμώνα, υπέθεσα υφιστάμενη πιθανή βλάβη και λόγω της ιδιότητάς μου ως Ηλεκτρολόγος- Μηχανολόγος, έκανα έλεγχο με αποσύνδεση των ασφαλειών και παρατήρησα ότι ο δίσκος καταγραφής στο μετρητή δεν λειτουργούσε και επομένως δεν υπήρχε ρευματοκλοπή» λέει ο κ. Λιόλης. «Στη συνέχεια, παρέμεινα στο σπίτι χρησιμοποιώντας αερόθερμο επί μια ώρα προκειμένου να γίνει δοκιμή του τρόπου καταγραφής του δίσκου και παρατήρησα μηδέν εγγραφή λόγω μη συμπλήρωσης κιλοβατώρας. Απευθύνθηκα στη σχετική διεύθυνση διότι δεν μπορούσα να εξηγήσω τη χρεωθείσα μέτρηση. Παράλληλα είχα κάνει έλεγχο όπου διαπίστωσα ότι κατά την περίοδο από 26-2-2016 έως 25-4- 2016 η καταχώρηση ως προηγούμενη μέτρηση ήταν 14885 κιλοβατώρες και αντιστοίχως 5917 για το νυχτερινό χωρίς να υπάρχει τελευταία καταμέτρηση, (προφανώς έναντι), όπου ο λογαρισμός συνολικά ήταν 86 ευρώ.»

Στη συνέχεια κάνοντας έλεγχο στον εκκαθαριστικό λογαριασμό εκδόσεως 4 Νομεβρίου 2016 για την περίοδο 26 Φεβρουαρίου, (συμπεριλαμβανομένης της περιόδου έναντι) έως 2 Νοεμβρίου 2016, δηλαδή για 251 ημέρες, ο κ. Λιόλης είδε ότι του καταλογίστηκαν 1015 κιλοβατόρες πάγιας χρέωσης με μονάδα 0,09460 και 583 με μονάδα 0,06609 και συνολικό ποσό 163 ευρώ.

Κατά τη φερόμενη καταμέτρηση η προηγούμενη αναφέρεται ως 14885 και η τελευταία 15900 στη μια κατηγορία και 5917 στο νυχερινό και 6.500 η τελευταία,

Λόγω του γεγονότος ότι στο λογαριασμό έναντι της ίδιας περιόδου δεν υπήρχε ένδειξη καταμέτρησης αλλά εικαζόμενη χρέωση, ανέτρεξε σε παλαιότερο λογαριασμό προς της περιόδου 26 Φεβρουαρίου 2016 για να δει αν ταυτίζεται η μέτρηση. Σε περίοδο κατανάλωσης 29-10- 2015 έως 25-2-2016 δηλαδή περίοδο 120 ημερών και συνολική κατανάλωση 1904 κιλοβατώρες (763χ0,09460ευρώ και 331χ 0,06610 ευρώ), ο λογαριασμός ήταν 156 ευρώ. 

"Επομένως ο επίδικος λογαριασμός ο οποίος φέρει κατανάλωση 4.105 και 827 κιλοβατόρων για κανονικό και νυχτερινό τιμολόγιο αντίστοιχα και για 113 ημέρες είναι εντελώς πλασματικός και η μόνη εξήγηση που μπορεί να δοθεί είναι ότι οι μετρήσεις του παρελθόντος δεν έγιναν και είναι εντελώς τυχαίες ενώ ο εκδοθείς λογαριασμός περιλαμβάνει το ποσοστό κατανάλωσης ενός έτους και όχι τετράμηνο οπότε θα ήταν διαφορετικές οι χρεώσεις εκάστης των τιμών μονάδας πάγιας χρέωσης, αφού η ποσότητα φέρεται υπέρογκη για τόσο ελάχιστο χρονικό διάστημα" λέει ο κ. Λιόλης.

Η υπηρεσία τελικά αναγνώρισε την εσφαλμένη εφαρμογή του λογισμικού βρίσκοντας τις επιμέρους καταναλώσεις ανά δίμηνο για το έτος 2016 ανερχόμενες έως και 25 Ιανουραίου 2017 σε 736 kwh.

Έτσι, εκδόθηκε νέος λογαριασμός περιόδου 26 Φεβρουαρίου2016 έως 24 Φεβρουαρίου 2017, δηλαδή για 365 ημέρες με συνολική κατανάλωση ενός έτους 6539 kwh και με ημερομηνία έκδοσης 3 Απριλίου 2017, όπου η προηγούμενη αναφερθείσα καταμέτρηση ανατρέχει στο Φεβρουάριο του 2016 με μέτρηση 14885 και η τελευταία στο Φεβρυάριο του 2017 με ένδειξη 20005 οπότε η διαφορά για το σύνολο της κατανάλωσης στο έτος ήταν 5.120 κιλοβατώρες στο κανονικό τιμολόγιο και 1410 στο τιμολόγιο νύχτας ενώ στον πρώτο λογαριασμό από 3 Νοεμβρίου έως 23 Φεβρουαρίου 2017 το σύνολο της κατανάλωσης ήταν 4932, στοιχεία που ήταν εντελώς αντιφατικά και εμφανέστατα ανακριβή μεταξύ τους.

Κοινώς ο κ. Λιόλης χρεώθηκε με ποσό 846 ευρώ, το οποίο αρνήθηκε να πληρώσει δεδομένου ότι και πάλι υπήρχαν ι διαφορές στη μονάδα χρέωσης επί του συνόλυ και όχι ανά τριμηνο!

Διαφορές που με τη σειρά τους δείχνουν πλήρη αυθαιρεσία στην καταμέτρηση.

Επιφυλάασεται δε για νομική προφυγή κατά της υπηρεσίας προκειμένου να προφυλλάξει τους καταναλωτές από ανάλογες αστοχίες που συνεπάγονται κανονική κλοπή τους.

Βεβαίως αυτή η υπόθεση ανοίγει τον ασκό του Αιόλου καθώς αν χιλιάδες καταναλωτές που έχουν υποστεί την ίδια αδικία απαιτήσουν επανεξέταση όπως ο κ. Λιόλης, η επιχείρηση θα κληθεί να τους επιστρέψει τεράστια ποσά. 

Δειτε τα έγγραφα που αποδεικνύουν τις ακροβασίες της ΔΕΗ.

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

Αλλοδαποί βαπτίστηκαν χριστιανοί από τoν Μητροπολίτη Φθιώτιδας.

16 ακόμη αλλοδαποί βαπτίστηκαν χριστιανοί στη Φθιώτιδα.
Το μυστήριο της βάπτισης τελέστηκε στο Βαπτιστήριο Ενηλίκων και Αλλοδαπών στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στη Λαμία, από τον Μητροπολίτη Φθιώτιδας Νικόλαο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ιεράς Μητρόπολης συνολικά στη Φθιώτιδα, έχουν βαπτιστεί 410 νέοι χριστιανοί γεγονός που αποδεικνύει το σημαντικό έργο που γίνεται στη σχολή κατηχήσεως.
Διαβάστε το δελτίο τύπου της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας
Σε κλίμα χαράς και μυσταγωγίας τελέσθηκαν οι Βαπτίσεις δεκαέξι 16 νέων κατηχουμένων ενηλίκων αλλοδαπών αδελφών μας, το πρωί της Πέμπτης 11 Ιανουαρίου , στο Βαπτιστήριο Ενηλίκων και Αλλοδαπών, το οποίο ευρίσκεται στο Πνευματικό Κέντρου του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής Λαμίας.
Το Μυστήριο του Βαπτίσματος ετέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος πλαισιούμενος από ιερείς και τον Αρχιδιάκονό του , παρουσία πολλών συγγενών και φίλων των νεοφωτίστων και των αναδόχων τους.
Με τις βαπτίσεις αυτές, ο αριθμός των νέων χριστιανών αδελφών μας ανέρχεται στους 410 αποδεικνύοντας το πόσο αποδοτική ποιμαντική ενέργεια ήταν η ίδρυση από τον Ποιμενάρχη μας της Σχολής Κατηχήσεως της Ιεράς Μητροπόλεως, η οποία προετοιμάζει κατάλληλα τους Κατηχουμένους, ώστε να προσέρχονται ηθελημένα και με πλήρη επίγνωση των αληθειών της Ορθοδόξου Πίστεως μας, στο Μέγα Μυστήριο του Βαπτίσματος και αναγεννήσεως τους, το οποίο δέχονται όλοι ανεξαιρέτως με πολύ σεβασμό και αγάπη στον Θεό. Απόδειξη αυτού είναι η έκδηλη χαρά, η οποία είναι πάντοτε ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των νεοφωτίστων και των αναδόχων τους, καθώς και τα λαμπερά πρόσωπά τους, σημεία, τα οποία είναι καρπός της χάριτος του Θεού, όπως ετόνισε χαρακτηριστικά ο Ποιμενάρχης μας.
Προ της απολύσεως ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε τη χαρά του, δοξάζοντας το Όνομα του Τριαδικού Θεού, που για ακόμη μια φορά ετέλεσε το Μυστήριο του Βαπτίσματος, κατηχουμένων αδελφών μας και απηύθυνε στους βαπτισθέντες και στους αναδόχους τους, τις πατρικές του συμβουλές και οδηγίες για τη νέα πνευματική τους ζωή μέσα στο Σώμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις Ευαγγελικές εντολές.

Σπαραγμός στην κηδεία της 34χρονης από τη Λιβαδειά που πέθανε στη γέννα του μωρού της

Σπαραγμός στη Λιβαδειά για το θάνατο της 34χρονης Σοφίας...
της συζύγου του γνωστού δικηγόρου και στελέχους της ΝΔ, Γιώργου Παπασπύρου. Η άτυχη γυναίκα ήρθε στην Αθήνα με τον σύζυγό της για να γεννήσει σε ιδιωτικό μαιευτήριο και ξεψύχησε στη γέννα του μωρού της.

Η κηδεία της έγινε σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και πένθους, σήμερα στη Λιβαδειά, με την οικογένειά της και πλήθος κόσμου να φθάνουν στην εκκλησία για το τελευταίο αντίο.

Η 34χρονη άφησε την τελευταία της πνοή στο μαιευτήριο, καθώς τη ώρα της καισαρικής παρουσιάστηκαν, επιπλοκές που έφεραν ακατάσχετη αιμορραγία, με τραγικό αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Ευτυχώς, το μωρό είναι υγιέστατο και γεννήθηκε με βάρος τεσσάρων κιλών. Οι επιπλοκές έφεραν ακατάσχετη

Παραλύει η Αθήνα τη Δευτέρα - Ποια μέσα θα απεργήσουν

Παραλύει η Αθήνα τη Δευτέρα, καθώς οι εργαζόμενοι στα ΜΜΜ...
της πρωτεύουσας αντιδρούν στη ψήφιση του πολυνομοσχεδίου με 24ωρες απεργίες.

Τη Δευτέρα (15/01), ημέρα ψήφισης του πολυνομοσχεδίου, «χειρόφρενο» τραβούν το Μετρό, ο ΗΣΑΠ, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, καθώς οι εργαζόμενοι αποφάσισαν 24ωρη απεργία.

Σημειώνεται, πως κανονικά θα εκτελούνται τα δρομολόγια στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας και τον προαστιακό σιδηρόδρομο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών εξετάζει το ενδεχόμενο 24ωρων επαναλαμβανόμενων απεργιακών κινητοποιήσεων.

Στο μεταξύ, σε τρίωρη στάση εργασίας προχωρούν την Δευτέρα και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Έτσι, καμία πτήση δεν θα πραγματοποιηθεί από και προς το ελληνικό αεροδρόμιο, μεταξύ 12 το μεσημέρι και 3 το απόγευμα, ενώ θα υπάρξουν και τροποποιήσεις των ωρών πτήσεων.

Οι εργαζόμενοι, σε ανακοινώσεις καταγγέλλουν πως το «εκτρωματικό πολυνομοσχέδιο διαλύει τα τελευταία υπολείμματα κοινωνικού κράτους, που είχαν διασωθεί από την 7χρονη μνημονιακή θύελλα και επιδιώκει τον περιορισμό του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της απεργίας».

Τέλος, καλούν τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν δυναμικά στις πορείες διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Νέα τηλεφωνική απάτη – Λέτε “Ναι” και χρεώνεστε με 125€

Η νέα τηλεφωνική απάτη έρχεται απευθείας από...
την Αμερική στη Ελλάδα. Στόχος των απατεώνων είναι να οδηγήσουν τον καλούμενο στο να πει «Ναι». Προκειμένου να το πετύχουν, προσποιούνται προβλήματα στη σύνδεση ή περίεργους ήχους στη γραμμή, ενώ τελικά ρωτάνε τον καλούντα αν διορθώθηκε το πρόβλημα.

Παράλληλα με την απλή ερώτηση «με ακούτε;», οι απατεώνες χρησιμοποιούν κι άλλες φράσεις, όπως για παράδειγμα «είστε ο ιδιοκτήτης σπιτιού;» Αν το θύμα απαντήσει με «Ναι», οι απατεώνες επεξεργάζονται το «Ναι» με άλλα ηχητικά ντοκουμέντα, ώστε τελικά να προκύψει μια συνομιλία, κατά την οποία ο καλούμενος έκανε για παράδειγμα μια ακριβή παραγγελία, την οποία θα πρέπει στη συνέχεια να πληρώσει, διαφορετικά θα ανατεθεί η υπόθεση σε κάποια Εταιρεία Είσπραξης Οφειλών.

Βέβαια και όποιος απορρίψει την κλήση, κλείνοντας το τηλέφωνο, κινδυνεύει, σύμφωνα με την Τεχνολογική Πύλη Heise-Online, με έναν «καλό» λογαριασμό. Ένας άνδρας από τη Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία, κλήθηκε να πληρώσει 125€, επειδή έκλεισε απλά το τηλέφωνο. Οι απατεώνες είναι, σύμφωνα με την “Heise”, καλά οργανωμένοι και μπορεί να γνωρίζουν προσωπικές πληροφορίες, όπως π.χ. τη διεύθυνση.

Οι λογαριασμοί φυσικά δεν ισχύουν. Τα θύματα δεν πρέπει να πληρώσουν, ενώ καλούνται να αναφέρουν τα περιστατικά δηλώνοντας την ημερομηνία, την ώρα και τους τηλεφωνικούς αριθμούς των κλήσεων στην αστυνομία.

Μεγάλη προσοχή: Ποια είναι η νέα απάτη στους δρόμους της Αθήνας

Αγαπητό tromaktiko,
βρίσκομαι στην περιοχή του Πειραιά, ένας τύπος με...
ξένη προφορά, καλοντυμένος με γραβάτα κλπ στο αυτοκίνητό του, μου ζητεί οδηγίες για να βγει στην Εθνική προς Κόρινθο, και καθώς του λέω, μου λέει ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια, να σου κάνω ένα δώρο.

Δουλεύω στο Valentino, και ήρθα για ένα fashion show, και μου δίνει δυο μπουφάν, που φαινόντουσαν δερμάτινα. Είναι από την collection μου κάνει, σε ευχαριστώ για την βοήθεια. Α, λέω ευχαριστώ πολύ και κάνω να φύγω.

Ε, τότε άρχισε το παραμύθι, πως θέλει να πάει Πάτρα να πάρει το πλοίο και έχασε τα λεφτά του στο καζίνο χθες, και μου λέει αν μπορώ να τον βοηθήσω για τη βενζίνη, αν έχω 50€.
Αρνήθηκα, και επέμενε πως μου έδωσε collection jackets που αξίζουν 400€ έκαστο, και το μόνο που ζητάει είναι μια μικρή βοήθεια για βενζίνη.

Για να μην τα πολυλογώ, αφού προσπάθησα να του δώσω τα μπουφάν και να φύγω ευγενικά, με ζάλισε λίγο με ιδιαίτερη πειστικότητα.

Ώσπου εκνευρίστηκα, του λέω σε παρακαλώ δεν έχω χρόνο γι αυτό, βρες κάποιον άλλο, του δίνω τα μπουφάν και φεύγω. Δεν ήμουν υποψιασμένος ότι πρόκειται για απάτη και βιαζόμουν λόγω δουλειάς.

Ψάχνω τώρα στο διαδίκτυο, και βρίσκω πολλές πληροφορίες για αυτή την απάτη. Δεν θέλω να συμπεριλάβω κάποιο link αλλά αν ψάξετε κι εσείς με keywords «Italian fashion man scam», θα βρείτε αρκετές πληροφορίες από εξωτερικό.

Δήμος Θηβαίων: Διακοπή εργασιών δημοτολογίου λόγω έναρξης λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών

Ο Δήμος Θηβαίων ενημερώνει ότι από την Παρασκευή 12-1-2018 και ώρα 15:00 μ.μ
 μέχρι και την Κυριακή 21-1-2018 και ώρα 15:00 μ.μ. παύει να διενεργείται στα
 Δημοτολόγια της χώρας, οποιαδήποτε ενέργεια ενημέρωσης, δηλαδή εγγραφή, διόρθωση,
διαγραφή και μεταβολή αστικής κατάστασης των πολιτών, σύμφωνα με την απόφαση του
 Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3/Β/5-1-2018 και την εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών 1/2018 (ΑΔΑ ΩΞΓΧ465ΧΘ7-4ΛΚ).
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δεν θα εκδίδονται πιστοποιητικά από το Δημοτολόγιο,
δεν θα υφίσταται η διαλειτουργικότητα του Εθνικού Δημοτολογίου και κατά συνέπεια δεν
 θα εκδίδονται βεβαιώσεις δημοτολογίου από τα ΚΕΠ και δεν θα διαλειτουργούν οι υπόλοιποι
 φορείς.

Η κανονική λειτουργία των Δημοτολογίων της χώρας με το νέο σύστημα λειτουργίας «Μητρώο
Πολιτών» θα ξεκινήσει την Δευτέρα 22-12018 και ώρα 7:00 π.μ.

Μήνυμα της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Βοιωτίας , Φανής Παπαθωμά, για τον ορισμό των νέων Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Στερεά Ελλάδας

Όταν το σήμερα δικαιώνεται από το χθες,
τότε το αύριο είναι λαμπρό !
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιάννη Ταγκαλέγκα ,τον Κώστα Μπακομήτρο, τον Θέμη Χειμάρα
 τον Γιάννη Κοντζιά,τον Κώστα Αποστολόπουλο και τον Δημήτρη Αργύρη για την άριστη 
συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα !
Και επειδή όπως λέει και ο λαός «τα γραπτά μένουν», το έργο τους παρακαταθήκη, όχι
 μόνο στους νέους μας Αντιπεριφερειάρχες αλλά σε όλους τους πολίτες της Περιφέρειας
 Στερεάς Ελλάδας !
Έργα με το προσωπικό στίγμα του καθενός !
Καλωσορίζω τους φίλους Γιώργο Αναστασίου , Ιωάννη Περγαντά, Ηλία Μπουρμά, Κώστα
 Βαρδακώστα, Θανάση Καρακάντζα, Δημήτρη Κυρίτση και τον  Κωσταντίνο Καράγιαννη και 
τους εύχομαι καλή δύναμη στα νέα τους καθήκοντα !!


Ντιμιτρόφ για Σκοπιανό: Συμφωνήσαμε με την Ελλάδα για συγκρότηση ομάδων εργασίας

Η Ελλάδα και η ΠΓΔΜ συμφώνησαν να συγκροτήσουν ομάδες εργασίας, με επικεφαλής τους υπουργούς Εξωτερικών, προκειμένου να ξεκινήσουν συνομιλίες για την εξεύρεση μιας λύσης στο θέμα του ονόματος, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της ΠΓΔΜ Νίκολα Ντιμιτρόφσε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο Reuters.
Ο Ν. Ντιμιτρόφ αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά. "Αναχωρήσαμε, πεπεισμένοι ότι υπάρχει θέληση και από τις δύο πλευρές να προχωρήσουμε προς τα εμπρός" είπε.

Σύμφωνα με τον Ντιμιτρόφ και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συγκροτήσουν ομάδες εργασίας, υπό την ηγεσία των ΥΠΕΞ, για να συζητήσουν απευθείας πιθανές λύσεις. "Αναμένω ότι η πρώτη συνάντηση μπορεί να γίνει ακόμη και τον Φεβρουάριο", πρόσθεσε.
Η επόμενη συνάντηση του διαμεσολαβητή του ΟΗΕ για το θέμα του ονόματος, Μάθιου Νίμιτς, με τους διαπραγματευτές της Ελλάδας και της πΓΔΜ είναι προγραμματισμένη για την επόμενη Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου. Οι υπουργοί Εξωτερικών δεν έχουν εμπλακεί απευθείας στις συνομιλίες αυτές.
"Έχουμε τεράστια ευθύνη" είπε ο Ν. Ντιμιτρόφ, προσθέτοντας ότι η πΓΔΜ αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες που μπορεί να έχουν οι γειτονικές χώρες. "Είναι σαφές ότι η ταυτότητα είναι πολύ σημαντική για εμάς. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να πείσουμε τους Έλληνες συναδέλφους μας ότι υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ της χώρας μας και μιας περιοχής που περιλαμβάνει τη βόρεια Ελλάδα", συνέχισε.
Αναφερόμενος στην επίλυση του ονοματολογικού, δήλωσε ότι είναι "συγκρατημένα αισιόδοξος".
Σχετικά με την ένταξη της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε ότι ελπίζει να οριστεί τον Ιούνιο μια ημερομηνία για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων ενώ θα επιδιώξει να λάβει και μια πρόσκληση για να ενταχθεί η πΓΔΜ στο ΝΑΤΟ, στο οποίο είναι ήδη μέλη οι περισσότερες γειτονικές χώρες.

Δημήτριος Αργύρης

Σ ευχαριστώ Κώστας Μπακογιάννης γιατί ήσουν η αιτία να ασχοληθώ με τον β´ βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, σ ευχαριστώ γιατί μου έδωσες την ευκαιρία ορίζοντας με Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας να ασχοληθώ μ αυτό που αγαπώ πραγματικά, την υγεία και τον εθελοντισμό, σ ευχαριστώ γιατί αναγνωρίζοντας το πολύ μικρό έργο που αφήσαμε με όρισες εκ νέου εντεταλμένο σύμβουλο στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε θέματα υγείας, σ ευχαριστώ που κάθε ώρα κάθε μέρα στην συνεργασία μας είναι μια συναρπαστική εμπειρία, μα κυρίως σ ευχαριστώ που " έκανα " ένα φίλο μέσα από την ενασχόληση μου αυτή !!!
Μην ξεχάσω όμως να ευχαριστήσω θερμά τους απλούς πολίτες της Εύβοιας που μου έδωσαν την δυνατότητα πριν τρία χρόνια να ζήσω και να συνεχίςω να ζω όλο αυτό !!!
Θερμά συγχαρητήρια στους άξιους φίλους που συνεχίζουν στις θέσεις μας ...
Προχωράμε όλοι μαζί...
 — περήφανος μαζί μεΚώστας Μπακογιάννης.


Στην "τσιμπίδα" της εφορίας οι γυναίκες που ανάβουν τα καντήλια στα νεκροταφεία

Οι γυναίκες που καθαρίζουν τάφους και ανάβουν τα καντήλια στα κοιμητήρια της Μεσσηνίας φαίνεται πως έχουν μπει στο "μικροσκόπιο" των ελεγκτικών αρχών.
Η ΔΟΥ, κάνοντας λόγο για πλήθος καταγγελιών, καλεί τους δήμους να ελέγξουν αν εντός των κοιμητηρίων που είναι αρμοδιότητάς τους, δραστηριοποιούνται άτομα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.
Η τοπική ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) ζητάει τα πλήρη στοιχεία των γυναικών, οι οποίες εργάζονται στο κοιμητήριο Καλαμάτας και την εργασιακή τους σχέση με το δήμο, ενώ επίσης θέλει πλήρη ενημέρωση για τις ταφές και τις εκταφές.
Η προϊσταμένη της ΔΟΥ Καλαμάτας, Ευγενία Κούβελα, με επιστολή της στους έξι δήμους του νομού, ζήτησε ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε κοιμητήρια.
"Στην υπηρεσία μας έχει περιέλθει πλήθος καταγγελιών, επώνυμες και ανώνυμες, στις οποίες καταγγέλλεται ότι πολίτες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα κοιμητήρια των δήμων σας χωρίς να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, όπως δήλωση έναρξης δραστηριότητας στην Εφορία, με έκδοση αποδείξεων κ.λπ. Οι υπηρεσίες που καταγγέλλονται συνήθως είναι πλύσιμο τάφων, άναμμα καντηλιών, εκταφές κ.λπ. Παρακαλείσθε να ελέγχετε αν εντός των χώρων αυτών δραστηριοποιούνται άτομα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται εκ του νόμου” αναφέρεται στην επιστολή.
Η τοπική ΑΑΔΕ σε επιστολή της προς το Δήμο Καλαμάτας σημειώνει: "Στα πλαίσια ελέγχων που διενεργεί η υπηρεσία μας και σε επιτόπιο έλεγχο από ελεγκτές στο κοιμητήριο του δήμου διαπιστώθηκαν τα πιο κάτω: Εντός του χώρου του κοιμητηρίου (αρμοδιότητάς σας) γυναίκες παρείχαν εργασίες καθαρισμού του χώρου του κοιμητηρίου, των μνημείων κ.λπ. Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τη σχέση εργασίας με την υπηρεσία σας καθώς και τα πλήρη στοιχεία αυτών. Επίσης, να μας γνωστοποιήσετε τις ταφές και εκταφές που έχουν πραγματοποιηθεί από τον δήμο και από επιχειρήσεις από 1η Ιανουαρίου 2017 έως σήμερα”.

Κινηματογραφική ληστεία στον Κολωνό- Έδεσαν τον φύλακα εταιρείας και "σήκωσαν" το χρηματοκιβώτιο

Αντιμέτωπος με έξι ληστές βρέθηκε στις 3 τα ξημερώματα ο φύλακας της εταιρείας ανακύκλωσης, που βρίσκεται επί της οδού Δράκοντος, στον Κολωνό. 
Οι δράστες, που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα τους, τον αιφνιδίασαν, τον ακινητοποίησαν και τον έδεσαν. Αμέσως μετά, εισέβαλαν στην εταιρεία και "σήκωσαν" το χρηματοκιβώτιο. 
Όπως έγινε στη συνέχεια γνωστό, οι ληστές διέφυγαν με όχημα της εταιρείας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τους. 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΑΚΟΜΑ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ....

Τεράστια προσοχή! Προσέξτε το σπίτι και τα παιδιά σας - Το φαινόμενο είναι σε έξαρση...

Σπείρες ληστών χτυπούν το κουδούνι...
Τουλάχιστον σε πέντε σπίτια έχουν εισβάλει την τελευταία εβδομάδα ληστές, χτυπώντας το κουδούνι, ισχυριζόμενοι ότι είναι υπάλληλοι της ΔΕΗ ή της Εφορίας. Φεύγοντας πήραν μαζί τους αντικείμενα αξίας.

Αν σας πουν «είμαστε από τη ΔΕΗ ή την Εφορία» μην ανοίξετε την πόρτα. Πέντε ανύποπτοι ένοικοι που έκαναν, τις προηγούμενες ημέρες, το λάθος και υποδέχτηκαν τους δήθεν υπαλλήλους, την «πάτησαν» και τώρα κλαίνε τη μοίρα τους.

Ένα από τα πρώτα ανύποπτα θύματα των ληστών που «χτυπούν» με το κουδούνι ήταν μία 35χρονη λογίστρια στο Χαλάνδρι.

Μέρα-μεσημέρι είδε τους κακοποιούς μέσα στο σπίτι της να την απειλούν με τα όπλα τους.

Η άτυχη γυναίκα εξιστορεί την περιπέτειά της, για τους ένοπλους καλοντυμένους (!) επισκέπτες της :

«Ήταν λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι και μόλις είχα επιστρέψει σπίτι μου. Τότε μου χτύπησαν το κουδούνι, Από την κάμερα είδα δύο άνδρες με γυαλιά ηλίου και μουστάκια. Μου είπαν ότι είναι από τη ΔΕΗ και μου έδειξαν ένα έγγραφο στην κάμερα. Συγκεκριμένα μου είπαν πως έχει βλάβη το ρολόι μου και πρέπει να δουν τον πίνακα του σπιτιού μου για διαρροή. Εγώ δεν ξέρω από αυτά και άνοιξα, καθώς ο τελευταίος λογαριασμός της ΔΕΗ θεωρούσα πως ήταν λίγο “τσιμπημένος”.

Με το που άνοιξε η εξώπορτα του διαμερίσματος, οι δύο άνδρες τη σημάδευαν
«Δεν ξέρω εάν ήταν αληθινά ή ψεύτικα τα πιστόλια, αλλά εκεί δεν το ρισκάρεις. Μου πήραν χρήματα, κοσμήματα και δύο κινητά τηλέφωνα. Από την Αστυνομία μου είπαν πως έχουν κι άλλα περιστατικά στην περιοχή» σημείωσε η 35χρονη.

Το κόλπο των ληστών είναι απλό και όπως φαίνεται αποδίδει, αφού, σε διάστημα μίας εβδομάδας έχουν «χτυπήσει» πέντε φορές σε ισάριθμα διαμερίσματα των βόρειων και νότιων προαστίων του Λεκανοπεδίου.

«Αγαπημένες» περιοχές των κακοποιών είναι το Μαρούσι, το Χαλάνδρι, η Κηφισιά και η Γλυφάδα
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Ελληνική Αστυνομία, οι δράστες αρχικά παρακολουθούν το υποψήφιο θύμα τους, προκειμένου να «τσεκάρουν» την οικονομική του κατάσταση.

Στη συνέχεια με διακριτικό τρόπο συλλέγουν πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο και όροφο διαμερίσματος, ενώ διαπιστώνουν πότε ο στόχος τους (γυναίκες ή ηλικιωμένοι) βρίσκεται μόνος τους στο σπίτι. Και αν ανοίξει η πόρτα, τότε αλίμονο στον ανύποπτο ιδιοκτήτη...